Sponsors

Onze voorstelling ‘Hedda Gabler’ wordt onder andere mede mogelijk gemaakt door:

Corrie van Nieuwkerk ondersteunt teams meer uit zichzelf en de samenwerking met anderen te halen. Met elkaar te praten in plaats van óver elkaar. Samenwerken in plaats van ‘ieder voor zich’. Zij geeft handvatten voor effectieve gesprekken, laat ervaren wat luisteren is, leert je gedragsvoorkeurstijlen te herkennen. Ze zet je op een ander been of laat je op een andere manier kijken. Maar vooral wil Corrie ruimte laten om zelf of met je team te ontdekken hoe communicatie en verbinding anders kan.

Onze voorstelling ‘Spoken’ werd onder andere mede mogelijk gemaakt door: